در حال دریافت اطلاعات ...

میخوای استخدام بشی ؟

پیشه یاب یک خبر فوق العاده برات داره

استخدام آتش نشان توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان

استخدام آتش نشان توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان

طبق گزارش جهاد دانشگاهی استان کردستان ، جهاد دانشگاهی آزمونی جهت استخدام آتش نشانان برگزار خواهد کرد.

رئیس مؤسسه جهاد دانشگاهی استان کردستان گفت: با توجه به قرارداد بین جهاد دانشگاهی و اداره امور شهری کردستان، آزمون  استخدام افراد در حوزه آتش نشانی به مدیریت جهاد دانشگاهی استان کردستان اجرا خواهد شد .

 جناب آقای سهراب نژاد فرمود :  شمار سهمیه بندی شده برای این آزمون 25 نفر از افراد را شامل می شود که در میان برخی از آتش نشانی ها این افراد قبلا مورد نیاز بوده اند، در حالی که سهمیه ایثارگران هم در این قانون گنجانده شده است

وی افزود که این گزینش در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول علمی و  مرحله دوم به صورت عملی انجام خواهد شد و برگزاری این آموزن  به عهده جهاد دانشگاهی است .

منبع : روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان